Sabihin Mo Sa Akin Lyrics (2023)

1. Sabihin Mo Sa Akin Lyrics - Sheryn Regis - Soundtrack Lyrics

 • Sabihin Mo Sa Akin lyrics: Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha? Ang puso ba'y saan tumitingin? Ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin Upang maglaho ang ...

 • Sabihin Mo Sa Akin lyrics: Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha? Ang puso ba'y saan tumitingin? Ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin Upang maglaho ang dilim na bumabalot sa akin? Pag-ibig ba ay may kinikilingan? Na

2. Sheryn Regis - Sabihin Mo Sa Akin (Kampanerang Kuba Theme Song ...

 • 29 Jun 2023 · Upang maglaho ang dilim na bumabalot sa akin? Pag-ibig ba ay may kinikilingan? Namimili ba ng dapat mahalin? Ano′ng kailangan kong gawin ...

 • Lyrics for Sabihin Mo Sa Akin (Kampanerang Kuba Theme Song) by Sheryn Regis. Ang tunay bang pag-ibig ay mayro′ng mukha? Ang puso ba'y saan tumitingin? Ang mga ulap ba ...

3. Sheryn Regis - Sabihin Mo Sa Akin Lyrics - Musixmatch

 • 3 May 2023 · Lyrics for Sabihin Mo Sa Akin by Sheryn Regis. Ang tunay bang pagmamahal ay may mukha Ang puso ba′y saan tumitingin Ang mga ulap ba ay da...

 • Lyrics for Sabihin Mo Sa Akin by Sheryn Regis. Ang tunay bang pagmamahal ay may mukha Ang puso ba′y saan tumitingin Ang mga ulap ba ay da...

4. Sabihin Mo Sa Akin Lyrics Sheryn Regis ※ Mojim.com

 • Sabihin Mo Sa Akin Ang tunay bang pagmamahal ay may mukha Ang puso ba'y saan tumitingin Ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin Upang maglaho ang dilim Na ...

 • Sabihin Mo Sa Akin Ang tunay bang pagmamahal ay may mukha Ang puso ba'y saan tumitingin Ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin Upang maglaho ang dilim Na bumabal

5. Sabihin Mo Sa Akin (Theme From Kampanerang Kuba) Lyrics

 • Ano ba ang mayroon sila na hindi matatagpuan sa akin? Ako nga ba ay kakaiba sa kanilang paningin? Ako ba ay may pagkukulang na dapat mapunan? Ano ba ang mayroon ...

 • Listen to Sabihin Mo Sa Akin (Theme from Kampanerang Kuba) on the Tagalog music album What I Do Best by Sheryn Regis, only on JioSaavn. Play online or download to listen offline free - in HD audio, only on JioSaavn.

6. Sheryn Regis - Sabihin Mo sa Akin lyrics + English translation

7. Sabihin Mo Sa Akin Songtext von Sheryn Regis

 • Sabihin Mo Sa Akin Songtext von Sheryn Regis mit Lyrics, deutscher Übersetzung, Musik-Videos und Liedtexten kostenlos auf Songtexte.com.

 • Sabihin Mo Sa Akin Songtext von Sheryn Regis mit Lyrics, deutscher Übersetzung, Musik-Videos und Liedtexten kostenlos auf Songtexte.com

8. Sabihin Mo sa Akin lyrics - Sheryn Regis

 • Sabihin Mo sa Akin lyrics ; Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha? Ang puso ba'y saan tumitingin? Ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin ; Pag-ibig ba ay may ...

 • Sheryn Regis Sabihin Mo sa Akin lyrics: Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mu

9. SABIHIN MO SA AKIN Lyrics - SHERYN REGIS - eLyrics.net

 • Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha? Ang puso ba'y saan tumitingin? ... Upang maglaho ang dilim na bumabalot sa akin? Pag-ibig ba ay may kinikilingan?

 • Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha? Ang puso ba'y saan tumitingin? Ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin Upang maglaho an...

10. Sheryn Regis – Sabihin Mo Sa Akin | All The Lyrics

 • Sheryn Regis – Sabihin Mo Sa Akin lyrics ... Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha? Ang puso ba'y saan tumitingin? ... upang maglaho ang dilim na bumabalot sa ...

 • Sheryn Regis - Sabihin Mo Sa Akin lyrics: Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha? Ang puso ba'y saan tumitingin? Ang mga ulap ba ay dap ...

11. Sabihin mo sakin lyrics - Lyrics.cat

 • Kung ayaw mo na sa akin Di na kita pipilitin Kung buo na ang loob mo Bahala ka na sa buhay mo. At di ako desperado Sa walang kapantay na pag-ibig mo Sa mga ...

 • Get lyrics of Sabihin mo sakin song you love. Learn every word to your favourite song!

12. Sheryn Regis - Sabihin Mo Sa Akin - Sweetslyrics

 • Ang tunay bang pagmamahal ay may mukha Ang puso ba'y saan tumitingin Ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin Upang maglaho ang dilim Na bumabalot s...

 • Ang tunay bang pagmamahal ay may mukha Ang puso ba'y saan tumitingin Ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin Upang maglaho ang dilim Na bumabalot s...

13. Lyrics Book, Sheryn Regis Sabihin Mo Sa Akin

 • Ang puso ba'y saan tumitingin? ... Upang maglaho ang dilim na bumabalot sa akin? Pag-ibig ba ay may kinikilingan? Namimili ba ng dapat mahalin? ... Pag-ibig ay ...

 • lyrics Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha?
  Ang puso ba'y saan tumitingin?
  Ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin
  Upang maglaho ang dilim na bumabalot sa akin?

  Pag-ibig ba ay may kinikilingan?
  Namimili ba ng dapat mahalin?
  Anong kailangan kong gawin upang
  Pag-ibig ay maramdaman kahit lang saglit?

  Ano ba ang mayroon sila
  Na hindi matatagpuan sa akin?
  Ako nga ba ay kakaiba
  Sa kanilang paningin?
  Ako ba ay may pagkukulang
  Na dapat mapunan?
  Ano ba ang mayroon sila
  Na wala sa akin?

  Ba't parang kay bilis nilang nakita
  Pag-ibig na inaasam nila?
  Ba't kay tagal ko nang naghihintay ngunit
  Tila walang dumarating kundi malamig na hangin?

  Ano ba ang mayroon sila
  Na hindi matatagpuan sa akin?
  Ako nga ba ay kakaiba
  Sa kanilang paningin?
  Ako ba ay may pagkukulang
  Na dapat mapunan?
  Ano ba ang mayroon sila?
  Sabihin mo sa akin

  Ano ba ang mayroon sila
  Na hindi matatagpuan sa akin?
  Ako nga ba ay kakaiba
  Sa kanilang paningin?
  Ako ba ay may pagkukulang
  Na dapat mapunan?
  Ano ba ang mayroon sila?
  Sabihin mo sa akin

14. “Sabihin Mo sa Akin” by Sheryn Regis | Lyrics Ko 'To!

 • INTRO Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha. Ang puso ba'y saan tumitingin · CHORUS 1. Ano ba ang mayroon sila na hindi matatagpuan sa akin. Ako nga ba ay ...

 • Ave. Rating: 0 (0 votes)

15. Sheryn Regis - Sabihin Mo Sa Akin lyrics - Pesnihi

 • Ako ba ay may pagkukulang na dapat mapunan? Ano ba ang mayroon sila na wala sa akin? ... Pag-ibig na inaasam nila? ... Malamig na hangin? ... Na hindi matatagpuan sa ...

 • Sheryn Regis - Sabihin Mo Sa Akin lyrics, text Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha? Ang puso ba'y saan tumitingin? Ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin Upang maglaho ang dilim na bumabalot sa akin? Pag-ibig ba ay may kinikilingan? Nam...

16. Sheryn Regis Lyrics "Sabihin Mo Sa Akin" - LyricsBox

 • Full and accurate LYRICS for "Sabihin Mo Sa Akin" from "Sheryn Regis": Ano ba ang mayroon sila, Na hindi matatagpuan sa akin, Ako nga ba'y kakaiba, Sa ...

17. Sabihin Mo Sa Akin lyrics - Sheryn Regis - LyricsFreak.com

 • Sheryn Regis – Sabihin Mo Sa Akin Lyrics ... Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha? Ang puso ba'y saan tumitingin? ... Upang maglaho ang dilim na bumabalot sa ...

 • Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha? Ang puso ba'y saan tumitingin? Ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin Upang maglaho ang dilim na bumabalot sa akin?

18. Sheryn Regis - Sabihin Mo Sa Akin lyrics - LyricsMode

 • Sheryn Regis – Sabihin Mo Sa Akin Lyrics ... Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha? Ang puso ba'y saan tumitingin? ... Upang maglaho ang dilim na bumabalot sa ...

 • Original lyrics of Sabihin Mo Sa Akin song by Sheryn Regis. Explore 3 meanings and explanations or write yours. Find more of Sheryn Regis lyrics. Watch official video, print or download text in PDF. Comment and share your favourite lyrics.

19. SHERYN REGIS - SABIHIN MO SA AKIN LYRICS - SONGLYRICS.com

 • Sheryn Regis - Sabihin Mo Sa Akin Lyrics. Ang tunay bang pagmamahal ay may mukha Ang puso ba'y saan tumitingin Ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin Upang ...

 • Sheryn Regis - Sabihin Mo Sa Akin Lyrics. Ang tunay bang pagmamahal ay may mukha Ang puso ba'y saan tumitingin Ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin Upang maglaho ang dilim Na bum

20. sheryn regis - sabihin mo sa akin lyrics - azlyrics.biz

 • sheryn regis – sabihin mo sa akin lyrics : ang tunay bang pagmamahal ay may mukha ang puso ba'y saan tumitingin ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin upang ...

 • sheryn regis – sabihin mo sa akin lyrics : ang tunay bang pagmamahal ay may mukha ang puso ba’y saan tumitingin ang mga ulap ba ay dapat kong hawiin upang maglaho ang dilim na b-mabalot sa akin pag-ibig ba ay may kinikilingan namimili ba ng dapat mahalin anong kailangan kong gawin upang pagmamahal ay madama kahit na kunwari ano ba ang mayroon sila na

21. Sabihin Mo Sa Akin by Sheryn Regis - Lyrics.lol

 • Ang puso ba'y saan tumitingin? ... Upang maglaho ang dilim na bumabalot sa akin? Pag-ibig ba ay may kinikilingan? Namimili ba ng dapat mahalin? ... Pag-ibig ay ...

 • Lyrics.lol is the world's biggest collection of song lyrics from A to Z.

22. Sheryn Regis Sabihin Mo Sa Akin lyrics - TabCrawler.Com

 • Did this lyrics for sabihin mo sa akin help you? You must LOGIN to rate this lyrics. Help us improve the tab & lyrics archive!

 • Sheryn Regis + Sabihin Mo Sa Akin lyrics | TabCrawler.Com Guitar Tabs Archive

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 23/08/2023

Views: 6682

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.